Förskolan med fokus på läroplanen, montessoripedagogik, glädje, rörelse, barnkonventionen samt utbildning och omsorg.

Snäckans Montessoriförskola består av 20 barn i åldern 1-6 år. Alla barn välkomnas att söka plats på vår förskola. Förskolan är en enskild förskola, baserat på föräldrakooperativ och ekonomisk förening. Vi utgår från Malmö stads regler och Malmö stads maxtaxa. Öppettider utgår från omsorgsbehov och Malmö stads ramtider (Generella öppettider för kommunala och fristående förskolor i Malmö är måndag-fredag 06.15-17.30 (06.15–18.30 vid behov).

 

För närvarande är förskolans öppettider: 07.30-17.00