Om förskolan och dess pedagoger

Snäckans Montessoriförskola grundades 1987. Vi ligger i ett hyreshus i centrala Limhamn med en fin innergård som vi använder flitigt till både lek, motorik och rörelse, äta ute och utforska naturen.

Vår pedagogiska inriktning är Montessoripedagogiken som grundades av Maria Montessori. Barngruppen delas in efter utveckling och behov. Barnen har ansvarspedagoger som följer upp deras utveckling, lärande, intresse och behov. 

Veckan på Snäckan utgår från Läroplanens mål utifrån aktivitet och dag. 

Måndagar - Utedag!

Efter samlingen planeras utevistelse. De yngre barnen stannar kvar på gården, medan de äldre barnen besöker en lekplats, utforskar närmiljön eller naturen. Bussutflykt kan också ske. (Utedag med utforskande av natur och miljö innebär att verksamheten stimulerar barnens utveckling i naturkunskap, matematik, teknik, socialt samspel och kultur)

Tisdagar - Gymnastikens dag!

Efter samlingen promenerar 4-5 åringarna till en hyrd lokal där de har gymnastik.

1-3 åringarna stannar kvar på Snäckan och har musik, motorik och rörelse , samt utelek.(Gymnastik innebär att verksamheten stimulerar barnens motoriska utveckling, socialt samspel, språk, matematik, hälsosam livsstil och inflytande)

Onsdagar och torsdagar - arbetsstund med projektarbete.

Efter samlingen delas barngruppen in i olika arbetsgrupper med ansvariga pedagoger för de olika grupperna. Barnen arbetar då med Montessorimaterial, projekt och olika experiment. 4-5 åringarna erbjuds Mulleverksamhet under höst- och vårtermin. 

(Montessoriarbetsstund innebär att verksamheten stimulerar barnens utveckling i naturkunskap, skapande, språk, matematik, normer och värden, socialt samspel, kultur och geografi, teknik-fysik-kemi samt ett inflytande över sitt eget lärande.)

Fredagar - Forum för musik, skapande, drama & barnens inflytande

Efter samlingen utgår vi från barnens önskemål och lekar. Fredagar har vi även fokus på skapande, drama och musik & dans. Disco och dansstopp är barnens favorit!

( Fredagens aktiviteter innebär att verksamheten stimulerar barnens utveckling i språk, matematik, skapande, estetiska ämnen, socialt samspel och barns inflytande). 

EN DAG PÅ SNÄCKAN

- Förskolan öppnar kl: 7.30

Alla barnen välkomnas av en pedagog i hallen då de kommer till Snäckan! Barnen ska känna sig välkomna och sedda och vårdnadshavarna ska känna sig trygga att lämna sina barn.

- 7,30-7,50 Frukost 

- 7,30 - 9,00 Barnens inflytande styr aktiviteterna under morgonen. 

- Samling kl: 9.15 med fruktstund

Samlingen är uppdelad i två samlingar, och inleds alltid med Snäckan sången, därefter pratar vi om vilken dag, månad, år det är och vilket väder vi har för dagen. Vi tittar även efter vad som händer i vår mångkulturella almanacka.

Barnen får räkna varandra och tränar då matematiska begrepp i form av siffror med symbol.

Vi tränar vårt namn, tittar, letar och sätter samman bokstäver. Vi lär oss att känna till vår adress. I gruppen tränar vi att lyssna på varandra och att våga prata inför en grupp. 

Experiment, massagesagor och avslappning är exempel på sådant some en samling kan innehålla. Sång och rörelse är också en del av samlingen. Barnen brukar få önska vilka sånger de vill sjunga. Samlingen är ett forum för barnen att berätta och förmedla sina tankar och åsikter samt att kunna ha inflytande i.

- Ca 9,45 Planerad pedagogisk verksamhet

(Snäckans veckoschema följs beroende på vilken dag det är ex. utforskning utomhus, gymnastik, arbetsgrupper med projektarbete, Mulleverksamhet )

- Lunch kl: 11.30 - 12.15

 - 12,30 Vila och avkoppling

Barngruppen delas upp i olika grupper efter ålder och behov under vilan. En pedagog/grupp ansvarar för att barnen kopplar av och vilar/ sover vid behov.

Vilan består av högläsning av en bok som barnen i turordning får välja, därefter får barnen välja en cd-skiva  eller avslappningsmusik som de lyssnar på.

Vi förespråkar barns vila och avkoppling för att ge barnen förutsättningar att reflektera och träna på mindfulness.

- 13,30 De barn som inte sover avslutar vilan kl: 13.30 och går därefter ut på gården och leker.

- 14-14,30 Barn som sover vaknar och "mornar" sig

- 14,40 mellanmål

 - 15,00 Barnens inflytande ligger till grund för eftermiddagens aktiviteter.

Utevistelse alternativt barnen väljer fritt utifrån olika material och lekar, skapande, lekar med Montessorimaterial eller spel (utevistelse vid behov och väder)

Barnen hämtas efterhand och pedagogerna ska skapa förutsättningar för att barnet får ett bra avslut på dagen.

-  Snäckan stänger kl: 17.00

Vi som arbetar här är:


Anja                    Rektor 50%, förskollärare (utbildad genuspedagog & montessoripedagog) 50%

Bianca                Förskollärare och utbildad montessoripedagog 100%

Pia                      SV/ SO 1-7. Lärare. 100%

Ellinor                 Barnskötare 100%

Jeanette             Barnskötare 25 % och kock 50 %