Om förskolan och dess pedagoger

Snäckans Montessoriförskola grundades 1987. Vi ligger i ett hyreshus i centrala Limhamn med en fin innergård som vi använder flitigt till både lek, motorik och rörelse, äta ute och utforska naturen.

Vår pedagogiska inriktning är inspirerad av Montessoripedagogiken som grundades av Maria Montessori. Barngruppen delas in efter ålder, utveckling och behov. Barnen har ansvarspedagoger som följer upp deras utveckling, lärande, intresse och behov. 

Veckan på Snäckan utgår från Läroplanens mål utifrån aktivitet och dag. 

Måndagar - Utedag

Efter samlingen planeras utevistelse. De yngre barnen stannar kvar på gården, medan de äldre barnen besöker en lekplats, utforskar närmiljön eller naturen. (Utedag med utforskande av natur och miljö innebär att verksamheten stimulerar barnens utveckling i naturkunskap, matematik, teknik, socialt samspel och kultur)

Tisdagar - Hela kroppens dag

Att ta hand om hela sin kropp är viktigt. Därför har vi inte enbart gymnastik på tisdagarna. Vi kan ha fokus på hälsosam mat, lekar, socialt samspel, eller hållbar utveckling. Vi kan prova yogaövningar, olika sporter eller helt enkelt träna på avslappning. Barnens intresse styr mestadels vad vi gör. 

Efter samlingen promenerar 4-6 åringarna till en hyrd lokal där de har motorisk rörelse eller har utemotorik om vädret tillåter. 1-3 åringarna stannar kvar på Snäckan och har musik, motorik och rörelse , samt utelek. (Gymnastik innebär att verksamheten stimulerar barnens motoriska utveckling, socialt samspel, språk, matematik, hälsosam livsstil och inflytande)

Onsdagar och torsdagar - arbetsstund och/eller projektarbete.

Efter samlingen delas barngruppen in i olika arbetsgrupper med ansvariga pedagoger för de olika grupperna. Barnen arbetar då med Montessorimaterial, projekt och exempelvis olika experiment. 

(Montessoriarbetsstund innebär att verksamheten stimulerar barnens utveckling i naturkunskap, skapande, språk, matematik, normer och värden, socialt samspel, kultur och geografi, teknik-fysik-kemi samt ett inflytande över sitt eget lärande.)

Fredagar - Forum för musik, skapande, drama & barnens inflytande

Innan samlingen utgår vi från barnens önskemål och lekar. På samlingen är fokus på musik, dans och ibland även drama. Att få "välja sånger" ur en hemlig väska (det kan vara mjukisdjur, qr koder eller andra ledtrådar som hänvisar till en sång) är barnens favorit.

( Fredagens aktiviteter innebär att verksamheten stimulerar barnens utveckling i språk, matematik, skapande, estetiska ämnen, socialt samspel och barns inflytande). 

EN DAG PÅ SNÄCKAN

- Förskolan öppnar kl: 7.30

Alla barnen välkomnas av en pedagog i hallen då de kommer till Snäckan. Barnen ska känna sig välkomna och sedda. Även vårdnadshavarna ska känna sig trygga att lämna sina barn.

- 7.30-8.00 Frukost 

- 7.30 - 9.00 Barnens inflytande styr aktiviteterna under morgonen. 

- Samling kl: 9.15 med fruktstund

Samlingen är uppdelad i två samlingar, och inleds alltid med Snäckan sången, därefter pratar vi om vilken dag, månad, år det är och vilket väder vi har för dagen. 

Barnen får räkna varandra och tränar då matematiska begrepp i form av siffror med symbol.

Vi tränar vårt namn, tittar, letar, ljudar och sätter samman bokstäver. Vi tränar även på att lyssna på varandra och att våga prata inför en grupp. 4-6 åringarna har "veckans vaktmästare" som ansvarar för att dela ut frukt, skriva dagens datum på tavlan, duka, ta med favoritbok att visa för sina kompisar, berätta vilken mat vi äter vid lunchen samt hålla ordning på våra böcker i vår bokhylla.

Experiment, språkutveckling (så som rim&ramsor, högläsning och munmotorik) är exempel på sådant som en samling kan innehålla. Sång är också alltid en del av samlingen. Samlingen är ett forum för barnen att berätta och förmedla sina tankar och åsikter samt att kunna ha inflytande i. I samlingen reflekterar vi även över det vi har arbetat med tidigare i veckan samt planerar och skriver upp önskemål som barnen har på vad de vill lära sig, gå på utflykt, göra på gymnastiken osv.

- Ca 9.45 Planerad pedagogisk verksamhet

(Snäckans veckoschema följs beroende på vilken dag det är)

- Lunch kl: 11.30 - 12.15

 - 12.30 Vila och avkoppling

Barngruppen delas upp i olika grupper efter ålder under vilan. En pedagog ansvarar för varje grupp.

Vilan för 4-6-åringarna består av högläsning av en bok, men har även andra pedagogiska inslag såsom massagesagor, yogaövningar, värdegrundsarbete eller avslappningsmusik. De yngre barnen sover eller vilar på en madrass med ljudbok eller avslappningsmusik.

Vi förespråkar barns vila och avkoppling med stöd av Barnkonventionen, men även för att ge barnen förutsättningar att reflektera och/eller bearbeta sitt lärande från förmiddagens lek och undervisning. 

- 13.30 går 4-6-åringarna ut på gården och leker.

- 14-14.30 Barn som sover vaknar i lugn och ro medan de barn som vilat sig går in i annat rum och läser böcker.

- 14.40 Mellanmål 

- 15.00 Barnens inflytande ligger till grund för eftermiddagens aktiviteter.

Barnen väljer fritt utifrån olika material och lekar, skapande, arbetar med Montessorimaterial eller spela spel.

Barnen hämtas efterhand och pedagogerna ska skapa förutsättningar för att barnet får ett bra avslut på dagen.

-  Snäckan stänger kl: 17.00

Vi som arbetar här är:


Anja               Rektor 50%, förskollärare 50% (utbildad montessori- samt genuspedagog)

Bianca           Förskollärare och utbildad montessoripedagog 100%

Pia                  Lärare SV/ SO 1-7.  100%

Malin                Barnskötare 100%

Nicoline           Barnskötare 100%