Miljö

Snäckans verksamhet bedrivs i ett hyreshus i Limhamn med tillgång till en stor inhägnad trädgård. Både den yttre och inre miljön är väl anpassad för barnens verksamhet.

Snäckans utegård

Förskolan har en mysig utegård som inbjuder till lek. Vi är ute varje dag i alla väder.


Snäckans hall

När vi kommer in i hallen klär barnen av sig efter egen förmåga och sätter på sig sina inneskor. Barnen tränas dagligen att själva klara av sin på- och avklädning.


Snäckans Arbetsrum

I Snäckans arbetsrum finner vi vårt montessorimaterial. Där står montessorimaterialet på låga hyllor i barnens höjd, så att när de vill arbeta med materialet själva kan ta det och ställa tillbaka det till nästa barn som vill arbeta med materialet.

Snäckans samlingsrum

I lek och samlingsrummet inbjuds barnen att leka och använda sin kreativitet och fantasi. Här finns allt från konstruktionsmaterial, dockor, djur, leksaksmat, instrument till böcker och leksaksbilar. Varje dag har vi även en av samlingarna i detta rum och barnen har sina egna platser med sitt namn på. Efter maten tar vi fram madrasser och har vila här inne. Rummet används även när vi har gymnastik för de yngre barnen och andra aktiviteter.

Snäckans sinnesrum

I vårt lilla mysiga sinnesrum kan barnen se på vår lavalampaprojektor, leka med ljuslådor, lyssna på musik, läsa böcker med sinnestema, utforska våra känselklot eller bara slappna av i saccosäcken.

Snäckans skapanderum

Skapanderummet är anpassat för att stimulera kreativiteten och skaparglädjen hos barnen. Här finns material för att skapa, rita, skriva, klippa, klistra, lägga pussel, bygga, konstruera, experimentera och spela spel. I skapande- eller i lekprocessen kan man även lyssna på musik under tiden. Barnen har även tillgång till avslappnings-, populärmusik eller cd-sagor att lyssna på.

Snäckans kök- där alla måltider tillagas 


De pedagogiska måltiderna ser pedagogerna som värdefulla lärande och undervisningstillfällen. Lunchen på förskolan är avsatt tid 11,30-12,15 så att barnen ska ha tid och utrymme för att äta i lugn och ro tillsammans med sina kompisar och pedagoger.