Köanmälan

 till Snäckans Montessoriförskola


Genom att skicka in dina uppgifter för anmäla ditt barn till vår kö, bekräftar du att vi behandlar dina/ert barns personuppgifter. Klicka på länken för att läsa våra fullständiga villkor enligt GDPR.   

Tryck HÄR för att komma till formuläret för köanmälan

Vi tillämpar Malmö Stads regler vid intag av barn:

1. Barn vars syskon redan är placerade på Snäckan omfattas av syskonförtur på tillgängliga platser. Inom gruppen syskonförtur fördelas plats utifrån anmälningsdatum och barnets ålder; tidigast anmälningsdatum först, och vid samma anmälningsdatum går äldre barn före yngre. Syskonförturen omfattar syskon oberoende av folkbokföringsadress samt även barn boende på samma folkbokföringsadress som inte är syskon.

2. Fördelningen av platser för övriga barn görs efter anmälningsdatum. Snäckans huvudsakliga intag av barn sker under sensommaren inför terminsstart då platser lösgörs av de barn som börjar förskoleklass. Vi tar dock in barn under året om vakanser uppstår. Barn skrivs in i verksamheten genom skriftlig överenskommelse mellan förskolan och vårdnadshavare.

Om syskon tillkommer under ert/era barns placeringstid och vid fortsatt intresse, ska syskon även anmälas till placering på förskolan.

Viktigt att veta; Vi har en väldigt lång kölista för en plats på Snäckan (vilket vi såklart tycker är väldigt roligt). Många skriver och undrar kring vilken plats ens barn har i kön. Vi kan tyvärr inte svara på denna fråga. Anledningen är att det blir missvisande för er föräldrar. Eftersom kölistan är lång, och föräldrar ofta ställer sitt barn i flera förskoleköer, så händer det att familjer tackar nej till platsen (De kan ha flyttat utanför Malmö Stad eller helt enkelt bara trivs på den förskolan de är på för närvarande). Detta gör att vi oftast får ringa flera familjer innan någon tackar ja. Så visst finns det chans att få en plats! 

Skulle ni bli aktuella för en plats på förskolan, så ringer vi upp eller mailar er.