Köanmälan

 till Snäckans Montessoriförskola


Genom att skicka in dina uppgifter för anmäla ditt barn till vår kö, bekräftar du att vi behandlar dina/ert barns personuppgifter. Klicka på länken för att läsa våra fullständiga villkor enligt GDPR.   

Tryck HÄR för att komma till formuläret för köanmälan

Vi tillämpar Malmö Stads regler vid intag av barn:

1. Barn vars syskon redan är placerade på Snäckan omfattas av syskonförtur på tillgängliga platser. Inom gruppen syskonförtur fördelas plats utifrån anmälningsdatum och barnets ålder; tidigast anmälningsdatum först, och vid samma anmälningsdatum går äldre barn före yngre. Syskonförturen omfattar syskon oberoende av folkbokföringsadress samt även barn boende på samma folkbokföringsadress som inte är syskon.

2. Fördelningen av platser för övriga barn görs efter anmälningsdatum. Snäckans huvudsakliga intag av barn sker under sensommaren inför terminsstart då platser lösgörs av de barn som börjar förskoleklass. Vi tar dock in barn under året om vakanser uppstår. Barn skrivs in i verksamheten genom skriftlig överenskommelse mellan förskolan och vårdnadshavare.

Om syskon tillkommer under ert/era barns placeringstid och vid fortsatt intresse, ska syskon även anmälas till placering på förskolan.