Verksamhet


Inom montessoripedagogiken är miljön utformad för att svara mot barnens behov och lämplig utifrån ålder. Både inne- och utemiljön har en stor betydelse för allas trevnad och vistelse på förskolan. Miljön är allas ansvar och barnen håller ordning och sköter om sin gemensamma miljö.

Maria Montessoris studier visade att miljön är av stor betydelse för barnet om det tidigt ska kunna utveckla sin självkänsla och självständighet för att senare kunna fungera i sociala sammanhang.

Veckan på Snäckan

För att få kontinuitet, sammanhang och rutiner som barn mår bra av har vi aktiviteter på fasta dagar.

Måndagar: Efter samlingen promenerar vi till någon lekplats eller åker på utflykt med buss.  Vi prioriterar att vara i utemiljön.

Tisdagar: Hela kroppens dag. Barnen delas in i två olika grupper. Den ena gruppen har gymnastik i fäktningklubben Gripens lokaler. Den andra gruppen stannar kvar på Snäckan och har gymnastik samt utevistelse.

Onsdagar: Montessoriarbetsgrupperna arbetar med olika projekt. Barnen är uppdelade i arbetsgrupper efter barnens utveckling och behov. Arbetsstunderna består av projektarbete och arbete med montessorimaterial med olika mål kopplade till läroplanen.

Torsdagar: Montessoriarbetsgrupperna arbetar med olika projekt som på onsdagen.

En gång/termin har vi visedag, då får barnen ta med sig en sak till Snäckan som de presenterar och berättar om för sina kompisar. Här tränas barnen på att våga prata i grupp, lyssna och vänta på sin tur.

Fredagar: Musik och kreativitetens dag där vi leker, sjunger, skapar eller har drama, läser sagor.

Vi lägger stor vikt vid att vi pedagoger tillsammans med barnen, reflekterar kring barnens inflytande och sitt eget lärande under veckan som gått.