Mat

På Snäckan prioriterar vi kost och motion och rörelse, och vårt övergripande mål är att utveckla en hållbar utveckling inom såväl hälsa som miljö.

Vi på Snäckan är måna om att all mat vi serverar ska vara god, näringsrik och i största mån närodlad och ekologisk, samt följer de riktlinjer som livsmedelsverket satt upp. Vi är sparsamma med socker och följer en sockerpolicy. Vi äter gärna mellanmål utomhus när vädret tillåter.

På Snäckan värderar vi måltiderna och som exempel äter vi lunch i lugn och ro mellan kl:11.30 - 12.15. Detta ger oss möjlighet att träna att äta med kniv och gaffel, vett&etikett och samtala med varandra. Språket, matematik och det sociala samspelet är fokusområden under måltiderna. Varje barn får inflytande även under måltiden genom utrymme att få tala och lyssna på varandra. Genom att få själv ta upp sin mat, genom att välja vad man vill dricka osv,

Måltiderna på Snäckan ska vara lustfyllda, sociala och lärande. Då barnen och pedagoger sitter vid sina bord och äter skapas ett forum för samtal, samarbete och gruppkänsla. Vi arbetar efter att barnen får en positiv upplevelse av måltiden och en hälsosam livssyn.