Mat

På Snäckan prioriterar vi hälsosam livsstil, vilket inte bara inkluderar kost, motion och rörelse, utan även arbetet kring en hållbar utveckling inom miljö, socialt och ekonomi.

Vi på Snäckan är måna om att maten ska vara god, näringsrik och i största mån närodlad och ekologisk, samt följer de riktlinjer som livsmedelsverket satt upp. Vi är sparsamma med socker och följer en sockerpolicy. Vi använder oss av catering från Arhedens catering.

På Snäckan värderar vi måltiderna och som exempel äter vi lunch i lugn och ro mellan kl: 11.30 - 12.15. Detta ger oss möjlighet att träna att äta med kniv och gaffel, vett&etikett-träning och att samtala med varandra utifrån barnens intresse. Språk, matematik, värdegrundsfrågor och det sociala samspelet är fokusområden under måltiderna. Varje barn får inflytande även under måltiden genom utrymme att få tala och lyssna på varandra, men även genom att själv få lägga upp sin mat, genom att välja vad man vill dricka osv.

Måltiderna på Snäckan ska vara lustfyllda, sociala och lärande. Då barnen och pedagoger sitter vid sina bord och äter skapas ett forum för samtal, samarbete och gruppkänsla. Vi arbetar efter att barnen får en positiv upplevelse av måltiden och en hälsosam livssyn.